Digitalisering individueel leerlingenvervoer

Voor de uitbetaling van subsidies voor leerlingenvervoer maakte het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) tot voor kort gebruik van briefwisseling en faxen. Door de digitalisering werd niet enkel de papierstroom beperkt, maar ook de doorlooptijd en efficiëntie van de uitbetaling van de subsidies geoptimaliseerd. Elke trimester kunnen scholen via een web formulier een aanvraag voor uitbetaling van subsidies indienen, door een koppeling met de bestaand toepassing “Recht op leerlingenvervoer” zijn alle leerlingengegevens reeds ingevuld en dienen de scholen enkel tot controle over te gaan. Na het indienen worden de subsidies automatisch berekend en ter controle aangeboden aan de medewerkers van het DOV. Van hieruit worden automatisch de benodigde documenten opgemaakt en doorgestuurd naar de betalingsdienst en de school, d.m.v. een koppeling met het documentbeheersysteem van DOV.

DFC ontwikkelde deze toepassing, we staan in voor het operationeel houden ervan via een onderhoudscontract.

  • Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van de toepassing
  • Data migratie en uitwisseling
  • Document creatie
  • Systeembeheer en onderhoud

 

 

View project