Informatieve tool leerlingenvervoer

Naar aanleiding van het project “Recht op leerlingenvervoer” kwam er vraag naar een informele tool waar ouders en scholen kunnen raadplegen of leerlingen al-dan-niet recht hebben op subsidies voor het vervoer van en naar de school. De informatieve tool laat scholen en ouders toe om op een gebruiksvriendelijke manier te leren of een leerling recht heeft op subsidies, door eenvoudige ingaven van een aantal parameters zoals adres, opleiding en het gewenste net.

DFC ontwikkelde deze toepassing, we staan vandaag in voor het operationeel houden ervan via een onderhoudscontract.

  • Data migratie en Geo codering
  • Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van de toepassing
  • GIS expertise
  • Systeembeheer en onderhoud