Magdageo

Via het MagdaGeo platform kunnen overheden geografische data ter beschikking stellen van burgers en overheidsmedewerkers als geografische loketten. Via een beheermodule kan bepaald worden welke data ontsloten wordt naar welke overheden en doelgroepen. Het platform is geïntegreerd met het authenticatie platform van de Vlaamse Overheid ACM, hierdoor kunnen gebruikers d.m.v. hun elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot niet publieke loketten. Op het Geoloket bedrijventerreinen kunnen overheden en burgers terecht om informatie op te vragen rond ondernemingen en bedrijventerreinen. MagdaGeo haalt d.m.v. de nieuwste ontsluitingstechnologieën geografische data rechtstreeks bij de producten en stelt deze real-time beschikbaar.

Wij hebben in dit project ingestaan voor de architectuur en ontwikkeling van het platform, zowel voor front-end als backend. Daarnaast hebben we ook de synchronisatiemodules ontwikkeld die er voor zorgen dat data up-to-date blijft met de authentieke bronnen (VKBO, CRAB, AO). Onze relevante expertise in dit project omvat onder meer:
  • Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van het platform
  • Opzetten van OGC web services
  • Data migratie
  • Systeembeheer en onderhoud