Omgevingsloket.be

De digitale bouwaanvraag maakt het mogelijk een bouwaanvraag snel en veilig in te dienen. Door de digitale versie van de toepassing zullen de betrokken partijen op een goedkope, eenvoudige en snelle manier hun input in een dossier kunnen leveren. De aanvrager kan zijn dossier op ieder moment opvolgen, tot en met de eindbeslissing. De digitale bouwaanvraag is een state-of-the-art project dat gebruik maakt van verschillende generieke ICT-technische componenten en deze laat samenwerken.
In dit project leveren wij web ontwikkelaars die instaan voor de architectuur en ontwikkeling van de front-end van de toepassing. Onze relevante expertise bevindt zich in dit project voornamelijk in volgende domeinen:

  • GWT front-end ontwikkeling
  • Front-end architectuur
  • Web GIS
  • GIS webservices (CRAB, WMS, WFS)