Recht op leerlingenvervoer

Voor het bepalen of leerlingen in het bijzonder onderwijs recht hebben op subsidies voor het vervoer van en naar de school moet deze aan een aantal criteria voldoen, waaronder ingeschreven zijn in de dichtstbijzijnde school. De toepassing recht op leerlingenvervoer automatiseert het proces van aanvragen voor deze subsidiëring door de routes naar scholen te berekenen. 90% van de aanvragen wordt hierdoor automatisch en on-the-fly behandeld dankzij een efficiënt en exact routeringsalgoritme.

Deze toepassing is door ons ontworpen en ontwikkeld. Vandaag staan we in voor het operationeel houden van de toepassing via een onderhoudscontract, dit omvat tevens geregelde updates n.a.v. nieuwe browser technologieën.

  • Data migratie en Geo codering
  • Ontwerp, ontwikkeling en uitrol van de toepassing
  • GIS expertise
  • Systeembeheer en onderhoud

 

View project

Website leerlingenverover